Designed by jel-nik.com
Obrazovanje


Gospodin mr Radoje Kremzer

- Osnovna škola i gimnazija u Zemunu,
- Mašinski fakultet univerziteta u Beogradu, termoenergetska grupa.

Uže usmerenje:
Toplotne turbomašine i termoenergetska postrojenja, grejanje i hlađenje
(za vreme studija dve stručne prakse od po dva i po meseca kod firme "Stork", Hengelo, Holandija (kotlovi, turbine, pumpe),
- Pripravnički staž obavljen u RO "Brodoimpeks" Beograd, OOUR inženjering poslovi i proizvodi, kooperacija kao stručni tehnički saradnik.
- Oblast rada:
Konstrukcija turbomašina (ventilatora) i uređaja za provetravanje, prospekti i katalozi za ove uređaje, industrijska kooperacija.
- Naučno-stručni rad:
Na termoenergetskoj grupi, mašinskog fakulteta u Beogradu, odbranjen magistarski rad pod naslovom
"Analiza metoda za određivanje kritičnih brojeva obrta složenih rotora pranih turbina modelisanjem i eksprementalni model",
- Do sada je objavljeno više istraživačkih i stručnih radova u časopisima, učestvovanje u radu više kongresa, seminara, savetovanja i simpozijuma, gde je prikazao ukupno deset radova.
- Aktivno govorno znanje, čitanje i pisanje engleskog i nemačkog jezika kao i služenje ruskim jezikom.
- Član udruženja naučnih i stručnih prevodilaca Republike Srbije.
- Položen stručni ispit (uverenjenje br. 1729/m od 15.04.1985. godine).
- Licence inženjerske komore Srbije za projektovanje(330) i izvođenje (430).
- Član SMEITS-a.